Azra Öner
İç İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Ayşe Betül Varol
Staj Platformu Ekip Lideri
Berfin Burçak Kaya
Staj Platformu Ekip Üyesi
Derda Fatih Seyitoğlu
Staj Platformu Ekip Üyesi
Gülnihal Başpınar
Staj Platformu Ekip Üyesi
Zeynep Güşta Arık
Staj Platformu Ekip Üyesi