Bu dönem içinde yaptığım stajları sizinle paylaşmak isterim. 3. Sınıfın ilk dönemi stajımı Bakırköy Prof. Dr Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları hastanesinde yaptım. Stajımı yaptığım yer erkek hastalarının bulunduğu yatılı bir servisti. Bu serviste klinik olarak birçok şey öğrendim aslında psikopatoloji dersinde gördüğümüz şizofreni, bipolar, depresif hastaları birebir görme ve psikiyatristin uygun gördüğü hastalarla birebir konuşma fırsatı buldum ve onların penceresinden baktım. Biraz da hayata bu deneyim benim için farklıydı çok şey öğrendim. Fakat işin psikoloji boyutuna gelirsek hayal kırıklığına uğradım diyebilirim. Orada çalışan psikologla görüştüğümde ve burada neler yaptığını sorduğumda haftada iki kez test merkezlerin de ayakta tedavi edilen ve yatılı kalan hastalara test yaptığını söyledi. Peki buradaki hastaların terapiye ihtiyacı olmuyor mu? Bunu siz yapmıyor musunuz? Diye sorduğumda gerekli görülen hastalara psikatristler terapi uyguluyor cevabını aldım bu cevap beni şaşırtmıştı ve hayal kırıklığına uğratmıştı. Yani her yerde olduğu gibi yine psikologun yetkileri sınırlıydı. Şunu da söylemek isterim ki bu yetkiler özel hastaneler de ve devlet hastanelerinde farklı olabilir.

İkinci stajımı ise Büyükçekmece Adliyesin de İkinci Aile Mahkemesin de yaptım. Aile mahkemesi olduğu için genelde boşanma ve velayet davaları geliyordu ve bu davalar da taraflarla ve varsa çocuklarla görüşme yapılıp bu verilere göre rapor hazırlanıyordu. İlk olarak taraflar adliyeye çağrılıyor anne baba ve çocukla ayrı ayrı görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmelere psikolog ve aynı mahkemeye bağlı olan sosyal hizmet uzmanı katılıyor ve görüşme sırasında notlar alınıyor. Görüşme bitiminde ev ziyareti yapmak için taraflardan randevu alınıyor. Randevu zamanına göre tarafların evlerine gidiliyor ve ev incelemesi yapılıyor. Mesela bu bir velayet davası ise ev incelemesi sırasında dikkat edilen şeyler anne veya babanın maddi durumu ,oturduğu evin yapısı (büyük ,küçük ), çocuğun ayrı bir odası olup olmadığı ve anne babanın çocukla olan iletişimine ve bunun gibi bir çok şeye dikkat ediliyor. Adli stajım sırasın da psikologların farklı alanlarda çalışabildiklerini ve bilirkişilik yapabildiklerini öğrendim

Her iki stajda benim için farklı ve güzel bir deneyimler oldu diyebilirim .

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail