Ulaş Bahar
İç İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Selin Yavuz
Staj Platformu Ekip Lideri
Ayda Gönül
Staj Platformu Ekip Üyesi
Busenur Aktaş
Staj Platformu Ekip Üyesi
Ebru Demirtaş
Staj Platformu Ekip Üyesi
Göksu Satıcı
Staj Platformu Ekip Üyesi
Pelin Aslan
Staj Platformu Ekip Üyesi
Seda Demir
Staj Platformu Ekip Üyesi
Ayşe Emdirme
Staj Platformu Ekip Üyesi